Kontakt // TCBPB

Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa
im. prof. K. Bogdańskiego

ul. Żytnia 17/19 (DS nr 4), pokój nr 19
08-110 Siedlce
tcbpb@uph.edu.pl
www.bezpieczenstwo.uph.edu.pl

Dyrektor – dr hab. Agnieszka Filipek
Zastępca dyrektora – dr Daria Krzewniak
Sekretarz – dr Joanna Ważniewska